Home

En "brukerrett" til lufteområdetene kjøpes for et halvt år av gangen. jan-juni og juli-des.

Pris pr. halvår er kr 200,- Den som har en brukerrett kan ha inntil 2 egne hunder og

også ha med seg en gjestehund m/eier av og til. Begge luftegårder kan brukes.


  JANUAR - JUNI                 JULI - DESEMBER


Innenfor hvert halvår trappes prisen gradvis ned, da gjenstående tid fram til utløp av perioden reduseres.

     

    Fra 1/1: kr 200,- , fra 1/3: kr 150,-, fra 15/4  kr 100,-  .fra 1/6  kr 50,-     til   30/6

 

    Fra 1/7 kr 200,-, fra 1/9: kr 150,-fra 15/10  kr 100,-   fra 1/12 kr 50,-      til 31/12


De faste perioder er altså: JAN - JUNI og JULI - DESEMBER.


Hvordan bli medlem:     BETALE - SENDE MELDING - FÅ KODE


1  Betal riktig beløp  til bankkonto: 4202 03 80475. Betaling merkes "Hund" + ditt navn,

  eller VIPPS "kjøp noe" + "Havstein Hundegård # 89794 

2 Send melding (SMS) med "Betalt hund"+ ditt navn  til 911 72 405.

3 Du får da den nye koden tilsendt på SMS.

   Din telefon fungerer da som medlemskort og kan forevises ved kontroll.


Jeg oppfordrer flest mulig til å melde seg inn, da et fortsatt tilbud er avhengig av at mange

nok betaler medlemskap.


Ønskes gratis lufteplass henvises til de kommunale dressurområder. Det er satt et tak på 100 brukerretter i Havstein Hundeluftegård.


FACEBOOK:


http://www.facebook.com/#!/groups/202558653124638      ELLER SØK !


Informasjon til medlemmer publiseres på facebooksiden.


REGLER FOR HUNDEGÅRDENE:


1

Du er selv ansvarlig for egen hund.

I det du går inn i hundegården aksepterer du den risiko dette innebærer. Du er der altså PÅ EGET ANSVAR.

(jeg anbefaler: sjekk hundenes kropsspråk, logring/ usikkerhet, før hunden slippes inn. Er du usikker, kan en av hundene holdes i bånd inntil du føler deg sikker. Snakk også med hundeeiere inne i innhegningen før du slipper hunden. En hund oppfatter at eierne snakker sammen og dette er med på å redusere mulig agresjon.  Alle må godkjenne at din hund kommer inn. På denne måten er alle ansvarlige. Hannhunder har behov for å finne sin plass blant de andre hannhundene. Hunder som bjeffer mye, slik at naboer forstyrres, skal tas ut av innhegningen.

3

Du skal være inne i innhegningen sammen med din hund.

4

Gjør din hund fra seg inne i innhegningen (eller utenfor) skal dette tas opp straks og tas med hjem.

5

Døren skal låses når sistemann går.

6

Ikke gi koden til noen som ikke er med i "klubben". Da vil det fort blir mange gratisgjester og kanskje ikke plass til din hund når du ønsker det.

7

Skap trivsel for alle ved å plukke søppel o.a.

8

Dersom det er kø og det kommer hunder som det ikke passer å ha sammen med din hund. Prøv å ikke bli for lenge i innhegningen.

9

Profesjonelle hundeluftere må oppfordre hundenes eiere til å ordne medlemskap i luftegården for sin hund.

                                ************************************************


Åpne: Still inn kode, åpne lås og lås den fast i gjerdet. Still tallene ut av possisjon når låsen festes til gjerdet, slik at det ikke er så lett å se koden.


Jeg er godt fornøyd med bruken av luftegårdene. Det er lite støy. Alle plukker opp etter hundene og følger ellers reglene. Mange er også medlemmer i Facebook-gruppen. Det anbefales!


Plangrunnlag:

Reguleringsplanen for gården (fra 2008) fastslår at dette området kan gjerdes inn og brukes som beite eller til hundelufting. Den nye stien i området, gir grei adkomst. Stien vinterbrøytes når dette passer, men det er ikke fastsatt i reguleringsplanens bestemmelser.. Mange går tur med hund på veier og stier i området, og kan

dermed legge turen innom for å slippe hunden fri (på lovlig vis : ) 

Jeg vil understreke at det er båndtvang på Havstein. Om sommeren er det hekkende fugler av ulike åkerfugler som klekkes og kyllinger som beveger seg på åker og eng. (storspove, vipe, sandljo og lerke) I tillegg er det også mange rådyr i området.Dersom du har tips eller kommentarer, så ikke nøl med å sende

en melding til  ola@wanvik.no  eller SMS til 91172405.


oppdatert 23/6-2024


Ola